Ranitsatoetus

Kõikidel Jõelähtme valla sissekirjutusega I klassi astujatel on võimalus saada Jõelähtme Vallavalistuselt ranitsatoetust – selleks ei ole vaja teha muud, kui täita sellekohane avaldus ning saata valla kantseleisse.

§4. Ranitsatoetus

(1) Ranitsatoetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldamisele võtjale (lapse perekonnas hooldamise leping) lapse esmakordselt I klassi õppima asumisel tingimusel, et:

1) vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik enne kooli algus

t või

2) laps ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik hiljema

lt enne lapse kooli minekut ning laps ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga.

(2) Ranitsatoetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 3 kuu jooksul pärast lapse esmakordset kooli minekut.

Ranitsatoetuse taotlemise avaldus asub SIIN!

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme