Eelkool

Eelkool toimub alates 6. oktoobrist üle nädala neljapäeviti kell 16.00 – 17.30.

Eelkoolis osalemiseks tuleb täita avaldus ja saata see aadressile kool@kostivere.edu.ee

Eelkoolis:

  • Lapsed tutvuvad ja harjuvad koolimajaga ning õpetajatega;
  • lapsevanemad leiavad tee kooli;
  • teevad koostööd kool ja kodu.

Lastega tegeleb õpetaja Evelyne Lusti. Vastavalt vajadusele ja võimalustele kasutame ka teiste inimeste abi (näit. muusikaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja).

Ootame lapsevanemate ettepanekuid eelkooli töö paremaks planeerimiseks.

Mida Teie lapsevanemana peate oluliseks lapse arengus, kellega soovite kohtuda?

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme