Kostivere kooli hoolekogu – koosseis

Hoolekogu liikmed 2023/2024. õppeaastal:

Esimees Hannes Rosenberg rosenberg.hannes@gmail.com
Aseesimees Kaidy Matveus kaidy.kytt@gmail.com
Kooli esindaja Annika Nigol annika.nigol@kostivere.edu.ee
Kooli pidaja esindaja Anneli Raudlam anneli.birk@gmail.com
Õpilaste esindaja Reili Valo reili.valo.001@gmail.com
Hoolekogu liige Veiko Kurs veiko156@gmail.com
Hoolekogu liige Marko Olop marko.olop@gmail.com
Hoolekogu liige Siiri Erm-Nairismägi siiri.erm@gmail.com
Hoolekogu liige Annika Treiman annika.treiman@mail.ee
Hoolekogu liige Kertu Aruvel kertukivisild@gmail.com

 

Korraldus_Jõelähtme vallavalitsus

 

Hoolekogu ülesanded:

  • Kooli tegevuse toetamine, õppe- ja kasvatustegevuse parendamisele kaasa aitamine;
  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasa aitamine;
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.

 

PROTOKOLLID

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme