Kostivere kooli hoolekogu – koosseis

Hoolekogu liikmed 2017/2018 õppeaastal:

Esimees Raiko Talvoja raiko.talvoja@gmail.com
Kooli esindaja Ranele Raudsoo ranele.raudsoo@kostivere.edu.ee
Kooli pidaja esindaja Anneli Raudlam
anneli.birk@gmail.com
Õpilaste esindaja Mai-Liis Õun
mailiis.oun@gmail.com
Hoolekogu liige Reige Ers kari_kakar@hotmail.com
Hoolekogu liige Helen Eharand helen.eharand@mail.ee
Hoolekogu liige Maris Viires marisviires@gmail.com
Hoolekogu liige Liis Truubon liistruubon@gmail.com
Hoolekogu liige Diana Pääsuke dianapaasuke@gmail.com
Hoolekogu liige Helen Ernits helenernits3@hotmail.com
Hoolekogu liige Dorel Käosaar dorelkaosaar@gmail.com

 

Jõelähtme Vallavalitsuse KORRALDUS

 

Hoolekogu ülesanded:

  • Kooli tegevuse toetamine, õppe- ja kasvatustegevuse parendamisele kaasa aitamine;
  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasa aitamine;
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.

 

PROTOKOLLID

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme