Kostivere kooli hoolekogu – koosseis

Hoolekogu liikmed 2015/2016 ja 2016/2017 õppeaastatel:

Esimees Raiko Talvoja raiko.talvoja@gmail.com
Aseesimees Kaili Raamat kaili@kostilaps.ee
Kooli esindaja Mari Sepping mari.sepping@kostivere.edu.ee
Kooli pidaja esindaja Toomas Laanejõe toomas.laanejoe@joelahtme.ee
Õpilaste esindaja Jarek Gerder Terasma jarru333@gmail.com
 Hoolekogu liige Helen Eharand helen.eharand@mail.ee
Hoolekogu liige Maris Viires marisviires@gmail.com
Hoolekogu liige Liis Truubon liistruubon@gmail.com
Hoolekogu liige Diana Pääsuke dianapaasuke@hotmail.com
Hoolekogu liige Helen Ernits helenernits3@hotmail.com

 

 

Jõelähtme Vallavalitsuse KORRALDUS

 

Hoolekogu ülesanded:

  • Kooli tegevuse toetamine, õppe- ja kasvatustegevuse parendamisele kaasa aitamine;
  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasa aitamine;
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.

 

PROTOKOLLID

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme