Õppenõukogud

Kostivere Kooli õppenõukogud 2023/24. õppeaastal:

3. oktoober – Õppenõukogu sekretäri valimine. 

5. juuni – Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine.

18. juuni – Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine. Õpilaste tunnustamine. 

30. august – 2023/24. õa õppe- ja kasvatustulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine. 2024/25. õa üldtööplaani kinnitamine. Uute ainekavade ja õppekava muudatuste kinnitamine.

Vaata Riigi Teataja dokumenti “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme