Kostivere kooli hoolekogu – koosseis

Hoolekogu liikmed 2020/2021. õppeaastal:

Esimees Raiko Talvoja raiko.talvoja@gmail.com
Aseesimees Triin Raag ms.triinraag@gmail.com
Kooli esindaja Ranele Raudsoo ranele.raudsoo@kostivere.edu.ee
Kooli pidaja esindaja Anneli Raudlam anneli.birk@gmail.com
Õpilaste esindaja Gerda Sikka gerda.sikka.k@gmail.com
Hoolekogu liige Helen Eharand helen.eharand@mail.ee
Hoolekogu liige Dorel Käosaar dorelkaosaar@gmail.com
Hoolekogu liige Liis Truubon liistruubon@gmail.com
Hoolekogu liige Diana Pääsuke dianapaasuke@gmail.com
Hoolekogu liige Helen Ernits helenernits3@hotmail.com
Hoolekogu liige Reige Ers kari_kakar@hotmail.com

 

Jõelähtme Vallavalitsuse KORRALDUS

 

Hoolekogu ülesanded:

  • Kooli tegevuse toetamine, õppe- ja kasvatustegevuse parendamisele kaasa aitamine;
  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasa aitamine;
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.

 

PROTOKOLLID

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme