Kostivere kooli hoolekogu – koosseis

Hoolekogu liikmed 2022/2023. õppeaastal:

Esimees Hannes Rosenberg rosenberg.hannes@gmail.com
Aseesimees
Kooli esindaja Annika Pau annika.pau@kostivere.edu.ee
Kooli pidaja esindaja Anneli Raudlam anneli.birk@gmail.com
Õpilaste esindaja Anni Laanejõe anni.laanejoe@gmail.com
Hoolekogu liige Helen Eharand helen.eharand@mail.ee
Hoolekogu liige Marko Olop marko.olop@gmail.com
Hoolekogu liige Siiri Erm-Nairismägi siiri.erm@gmail.com
Hoolekogu liige Annika Treiman annika.treiman@mail.ee
Hoolekogu liige Veiko Kurs veiko@nss.ee

 

Korraldus_Jõelähtme vallavalitsus

 

Hoolekogu ülesanded:

  • Kooli tegevuse toetamine, õppe- ja kasvatustegevuse parendamisele kaasa aitamine;
  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasa aitamine;
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.

 

PROTOKOLLID

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme