Vastuvõtt I-IX klassi

VASTUVÕTT 2017/2018 ÕPPEAASTA 1. KLASSI

Esimesse klassi astumiseks saab esitada taotlusi 30. märtsist kuni 15. maini  kooli juhiabi-personalispetsialistile tööpäeviti 9.00-16.00 või e-posti teel kool@kostivere.edu.ee

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli direktorile kirjaliku taotluse, millele lisab järgmised dokumendid:

  1. sisseastuja sünnitunnistuse ärakiri;
  2. sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  3. õpilaspileti pilt (3×4 dokumendipilt)
  4. tervisekaart;
  5. koolivalmiduskaart (koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud  sisseastuja puhul).

 

Kostivere Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Kooli astumise taotlus

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme