Eripedagoog

Kostivere Kooli eripedagoogid on Liina Ratnik ja Ene Romm.

Eripedagoogi teenuse eesmärk on toetada õpilaste kognitiivseid funktsioone ja spetsiifilisi õpi- ja üldoskusi. Tulenevalt õpilaste vajadusest tegeleb eripedagoog taju-, tähelepanu-, mälu-, mõtlemis- ja keskendumisprotsesside toetamise ja korrigeerimisega ning ka lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskuse arendamisega, kui tavalisest tunniõpetusest nende oskuste arendamiseks ei piisa.

Koolis töötava eripedagoogi töö eesmärk on toetada õpilaste kognitiivseid funktsioone ja spetsiifilisi oskusi.

Tulenevalt õpilaste vajadusest tegeleb eripedagoog taju-, tähelepanu-, mälu-, mõtlemis- ja keskendumisprotsesside toetamise ja korrigeerimisega ning ka lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskuse arendamisega.

Eripedagoogiline lähenemine on suunatud õpilastele õppeprotsessist edukogemuse pakkumisele ja õpimotivatsiooni tõstmisele.

Vajadusel koostab eripedagoog koostöös õpetaja, lapsevanema ja teiste spetsialistidega õpilastele individuaalseid õppe- ja/või ainekavasid; juhendab õpetajaid õpilastest lähtuvate õpimeetodit ja strateegiate rakendamisel.

Eripedagoog teeb koostööd õpetajatega, kuid Tema poole võib oma mure, tähelepanekute ja küsimustega pöörduda ka LAPSEVANEM.

Juhtumipõhiselt kaasab eripedagoog vanemaid, õpetajaid, kooli juhtkonda ning ka teisi väljaspoolt kooli töötavaid spetsialiste.

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme