Nõuded vihikutele

I – IX klass

 1. Vihiku pealkirjastamine

Vihiku pealkiri märgitakse vihiku kaanel selleks ettenähtud kohale või kleebitakse vastav etikett vihiku kaanele.

Vihikute etiketid vormistada järgmiselt:

 • Aine nimetus/vihiku liik
 • Kostivere Kool
 • V klass
 • Mari Maasikas
 • 2014/2015. õa
 1. Kirjutusvahendid
 • Kirjatehnika õpetamise alguses kirjutatakse hariliku pliiatsiga.
 • I klassis kirjutatakse pliiatsiga terve õppeaasta.
 • II klassis toimub üleminek tindipliiatsile (geelpliiatsile).
 • II ja III klassis kirjutatakse tindipliiatsiga (geelpliiatsiga).
 • IV klassist alates võib üle minna pastapliiatsiga kirjutamisele.
 • Noodivihikut täidetakse üldjuhul hariliku pliiatsiga, vajadusel värvipliiatsiga.

 

Õpilased peavad tundi tulema juba varem teritatud pliiatsitega. Kõik joonised tuleb teha hariliku pliiatsiga. Töövihikutes, mis ei kannata tindipliiatsit, võib kirjutada hariliku või pastapliiatsiga.

 

 1. Töö alustamine

Joonelise vihiku esimesel leheküljel alustatakse tööd:

 • 4. realt;
 • tööde vahele jäetakse kaks tühja rida;
 • pealkirja alt jäetakse üks rida tühjaks.

 

Ruudulises vihikus alustatakse 8. ruudust (7 ruutu tühjaks)

 • tööde vahele jäetakse neli vaba ruutu;
 • tulpade vahele kaks vaba ruutu;
 • pealkirja alt ja lehekülje äärest jäetakse kaks vaba ruutu.

 

 1. Vihiku tööde pealkirjastamine
 • Pealkirja alla tõmmatakse joon, ka mitmekordse pealkirja puhul;
 • pealkirja eraldab tööst 1 rida või 2 ruutu.

 

 1. Kuupäevad
 • Kuupäevade märkimist alustatakse esimeses klassis.
 • Kuupäevad märgitakse ka töövihikus ja töölehtedele.
 • Kuupäev märgitakse araabia numbritega v.a võõrkeele tundides. Näide: 15.03

 

 1. Taandrida ja äärte märkimine
 • Taandreaga eraldatakse kirjalike tööde mõttelisi osi.
 • Rea algusest jääb vabaks keskmiselt 2 tähemärki.

 

Kõikides vihikutes jäetakse ääred puhtaks. Välisäärele kirjutatakse vaid kuupäev. Õpetaja võib vihiku äärt kasutada märkmete tegemiseks.

 

Kui vihikus ei ole äärejooni ette trükitud, tuleb need:

 • hariliku pliiatsi ja joonlaua abil joonida;
 • siseääre laiuseks on 1 cm või 2 ruudulaiust;
 • välisääre laiuseks on 2 cm või 4 ruudulaiust.

 

Nõuded vihikutele I klassis

Eesti keeles kasutatakse:

 • 16 joonega vihikut;
 • abijoonega vihikut (vajadusel);
 • loovtööde jaoks A4 valge kirjapaberit (vajadusel koos joonepaberiga);

 

Matemaatikas kasutatakse väikese ruuduga vihikut.

 

Muusikaõpetuse tunnis kasutatakse noodivihikut.

 

Inglise keeles kasutatakse õpimappi.

 

Lisamaterjalide ja töölehtede hoidmiseks kasutatakse kiirköitjat.

 

Lugemispäevikusse märgitakse:

 • raamatu pealkiri
 • autor
 • tegelased
 • joonistatakse pilt

 

Nõuded vihikutele II klassis
Eesti keeles kasutatakse 16 joonega vihikuid.

 

Matemaatikas kasutatakse väikese ruuduga vihikut.

 

Muusikaõpetuse tunnis kasutatakse noodivihikut.

 

Inglise keeles kasutatakse õpimappi.

 

Lisamaterjalide ja töölehtede hoidmiseks kasutatakse kiirköitjat.

 

Lugemispäevikusse märgitakse:

 • raamatu pealkiri
 • autor
 • tegelased
 • lühikokkuvõte
 • mis meeldis (ei meeldinud)
 • joonistatakse pilt

 

Nõuded vihikutele III klassis

 

Eesti keeles kasutatakse 20 joonega vihikuid.

 

Matemaatikas kasutatakse väikese ruuduga vihikut.

 

Inglise keeles kasutatakse 20 joonega vihikut, sõnade vihikut ja õpimappi.

 

Lisamaterjalide, töölehtede ja kontrolltööde hoidmiseks kasutatakse kiirköitjat.

 

Soovitusliku kirjanduse lugemise kontrollimiseks täidetakse lugemislehti ja/või lugemispäevikut.

 

Lugemispäevikusse märgitakse:

 • raamatu pealkiri
 • autor
 • tegelased
 • sisukokkuvõte ja arvamus raamatust

 

Nõuded vihikutele IV klassis

 

Eesti keeles kasutatakse 20 joonega vihikuid.

 

Matemaatikas kasutatakse väikese ruuduga paksemat vihikut või õhukest kaustikut.

 

Inglise keeles kasutatakse 20 joonega vihikut, sõnade vihikut ja õpimappi.

Lisamaterjalide, töölehtede ja kontrolltööde hoidmiseks kasutatakse kiirköitjat.
Soovitusliku kirjanduse lugemise kontrollimiseks täidetakse lugemislehti ja/või lugemispäevikut.

 

Lugemispäevikusse märgitakse:

 • raamatu pealkiri
 • autor
 • tegelased
 • sisukokkuvõte ja arvamus raamatust

 

Nõuded vihikutele V-IX klassis

 

Eesti keeles kasutatakse 23 joonega vihikuid või õhukesi kaustikuid ning kiirköitjat, mille vahele köidetakse töölehed.

Matemaatikas kasutatakse väikese ruuduga paksemat vihikut või õhukest kaustikut ning kiirköitjat, mille vahele köidetakse töölehed.

Inglise ja vene keeles kasutatakse 23 joonega vihikut, sõnade vihikut ja õpimappi.

Loodusainetes kasutatakse ruudulist või valget vihikut (bioloogias). Lisamaterjalide jaoks kasutatakse erivärvilisi kiirköitjaid.

Ajaloos, ühiskonnaõpetuses, koduloos kasutatakse joonelist või valget vihikut.

 

Vihik on õpilasele igapäevaseks töövahendiks. Lisaks sisule on oluline selge käekiri, teksti korrapärane paigutus ja vihiku puhtus. Järgitakse õigekirjareegleid.

 

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme