Sotsiaalpedagoog

opiabiruhma

Kostivere koolis on turvaline.

Kostivere Kooli sotsiaalpedagoog on Arette Kuuseväli.

Sotsiaalpedagoog on majas iga päev 8.30 – 16.00.

Vastavalt Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse paragrahv 44 lõikele 1 tagab kool õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

Lapsele ja noorele

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast
 • Sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast
 • Sa oled kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt
 • Sul on probleeme mõne aine tarvitamisega
 • Sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega
 • Sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi
 • Sul on raske õppetööga hakkama saada
 • Sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla

 

Lapsevanemale ja hooldajale

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada
 • Kui lapse käitumine on muutunud
 • Kui laps ei taha enam kooli tulla
 • Kui laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata
 • Kui kodus on majanduslikud raskused ning Sa ei tea, kust leida abi

 

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal-kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Sotsiaalpedagoog on inimene, kes lähtub oma töös inimõigustest ja kutse-eetikast. Ta on inimene, keda sa saad usaldada. Tule ja räägi temaga! (Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus)

 

Seotud õigusaktid:

 

Olulised kontaktid:

http://kostivere.edu.ee/et/

http://joelahtme.kovtp.ee/sotsiaalkaitse-korraldus

http://www.lasteabi.ee/en/

https://rajaleidja.innove.ee/

 

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme