Vastuvõtt I-IX klassi

VASTUVÕTT 1. klassi 2022/2023. õ/a

Esimesse klassi astumiseks saab taotlusi esitada 21. märtsist kuni 30. aprillini e-posti teel kool@kostivere.edu.ee. Taotlust on võimalik täita ka kohapeal E, T, N ja R kell 9.00-15.00.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

  1. Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia (esitatakse koos taotlusega);
  2. Lapse isikut tõendava dokumendi koopia (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi koopia) – esitatakse koos taotlusega;
  3. Koolivalmidusekaart (koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud  sisseastuja puhul) – esitatakse hiljemalt 17. juuni;
  4. Õpilaspileti pilt (esitatakse hiljemalt 17. juuni).

Kostivere Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Kooli astumise taotlus

Nimekiri 1. klassis vajalikest vahenditest

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme