Õpilasesindus

Kostivere Kooli õpilasesinduse eesmärk on:

  • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
  • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

Rico-Rait Aava                              2. klass

Nele-Liis Idavain                          2. klass

Mia-Brit Aava                               4. klass

Lisete Treiman                             4. klass

Deliise Olop                                  5. klass

Sanne Lisette Vaikne                    5. klass

Karl-Evert Kärvet                          6. klass

Reili Valo                                       7. klass

Siim Sepp                                      8. klass

Anni E. Kivikangur                       9. klass

Anni Laanejõe                              9. klass

Annabel Truuveer                       9. klass

PÕHIMÄÄRUS

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme