Õpilasesindus

Kostivere Kooli õpilasesinduse eesmärk on:

  • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
  • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

Henri Valo                                      2. klass

Nele-Liis Idavain                           3. klass

Helena Valo                                   3. klass

Rosette Lii Nairismägi                 4. klass

Alar Hämäläinen                           5. klass

Marjette Lisandra Laimets           5. klass

Kätriin Otsma                               7. klass

Karl-Marcus Kärvet                      7. klass

Karl-Evert Kärvet                          7. klass

Margus Noormägi                         7. klass

Mirtel Idavain                                8. klass

Heleonore Olop                            8. klass

Kertu Neidak                                 8. klass

Reili Valo                                       8. klass

 

PÕHIMÄÄRUS

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme