Õpilasesindus

Kostivere Kooli õpilasesinduse eesmärk on:

  • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
  • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

 

Õpilasesinduse nimekiri on täiendamisel!

PÕHIMÄÄRUS