Kostivere Kool on T.O.R.E.

Alates sellest õppeaastast osaleb Kostivere Kool TORE programmis. 🙂

TORE meeskonda kuuluvad Emili, Martin, Ervin, Kevin, Ranele ja Katrin! 🙂

Meeskond osaleb kolmel TORE moodulil Võsul. Iga moodul kestab kolm päeva ja koolituste käigus valmistatakse meeskonda ette, et TORE teadmisi koolis jagama ja praktiseerima hakata!

Rohkem infot TORE kohta leiab kodukalt: http://www.tore.ee

TORE MISSIOON:
TORE missioon on suurendada koolides (ühiskonnas) nende inimeste hulka, kes kannavad ja levitavad inimsõbralikku, õppimist ja õpetamist soodustavat, suhtlusjulgust ja -oskust arendavat, vaimset ja füüsilist vägivalda taunivat, üksteist toetavat ja erinevusi sallivat ning koostööle orienteeritud mõtteviisi.

Tugiõpilastegevus T.O.R.E. arendab kolme suunda koolis:
*tugiõpilaste endi toimetulek;
*sõbraks ja kaaslaseks olemine (abi) eakaaslastele;
*õpilaste ja täiskasvanute vaheline koostöö.

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme