Kuu: märts 2020

🏃‍♀️Kostivere Kool kutsub liikuma🏃‍♂️

Head lapsevanemad, lapsed, õpetajad ja kõik meie sõbrad!

📌Mis te arvate, kui teeks kõik koos maailmale tiiru peale? 🌍 Või isegi mitu?! 🧐

Selleks:

👉Lae alla Endomondo äpp ja liitu Kostivere Kooli väljakutsega: Kostivere Kool – IGA MEETER LOEB! (videojuhend on all)

👉Läbi iga kord vähemalt 500m.

👉Jookse, kõnni🚶‍♂️, sõida rattaga 🚲, rulaga või tõuksiga 🛴.

👉Aktiivsematele osalejatele on auhinnad!🎁

👉Kilomeetreid kogume terve aprilli jooksul!

❗️Tähelepanu❗️

❗️Kostivere staadionil rakenduvad täiendavad meetmed viiruse leviku tõkestamiseks. Need on vajalikud seetõttu, kuna varasematest hoiatustest hoolimata jätkusid seal ohutusnõudeid eiravad kogunemised.
📌Alates 27. märtsist on Kostivere staadionile avatud vaid üks sissepääs – selleks on sööklapoolne peavärav, teised sissepääsud on suletud.
Staadion on avatud piiratud ajal:
E-R 9.00-17.00
L, P 9.00-13.00
❗️❗️❗️ Staadionit kasutades: ole terve, hoia teiste külastajatega vähemalt kahemeetrist vahemaad ja ära kogune gruppidesse.
🚷Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga on keelatud kõik avalikud kogunemised, sh spordivõistlused ning spordiklubi või treenerite organiseeritud sporditegevus ja muu ühistegevus.
❗️Peaministri korraldusega nr 45 kehtestati liikumispiirang avalikes kohtades nii, et alates 25. märtsist ei tohi korraga koos olla rohkem kui kaks inimest ning teistest tuleb hoida distantsi vähemalt kaks meetrit.
Piirangud on ebamugavad, ent viiruse leviku tõkestamiseks vältimatult vajalikud. Palume mõistvat suhtumist ning hoiame endid ja üksteist!

PANE ENNAST PROOVILE!

Tere, armsad õpilased ja lapsevanemad! 
 
Esimene nädal koduõpet on edukalt selja taga. Viisime läbi lastevanemate seas küsitluse, et saada tagasisidet, kuidas senini läinud on. Kokku vastas 64 lapsevanemat ja tundub, et oleme ühiselt üsna hästi hakkama saanud.
 
Et aga veelgi paremini toimetada, siis otsustasime pakkuda huvilistele võimaluse osaleda nö õpetaja töös! Üleskutse on ennekõike nendele õpilastele, kes saavad enda kooliasjadega väga hästi ise hakkama ja soovivad väljakutset ning võimalust ennast veel rohkem proovile panna.
Meil on algklassides mõned õpilased, kes vajaksid eraldi juhendamist. Kas siis video teel, messengeris või mõne muu kanali kaudu. Ja siin saavad õpilastele, lisaks õpetajale, soovi korral abiks olla ka vanemad õpilased. Lähenemine on igale õpilasele individuaalne ja abi osutamine on kureeritud huvijuhi poolt.
 
Kui tekkis huvi ja soovi ennast proovile panna, siis võtke huvijuhiga ühendust kas Stuudiumis või meili teel ranele.raudsoo@kostivere.edu.ee ja anname ühiselt panuse distantsõppe korraldamisele!
 
Ole tegija!

📌Hea õpilane ja lapsevanem!

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused alates 16. märts oma uksed ja õppimine toimub distantsõppel. Hetkel on Eestis 258 kinnitatud COVID-19 haigusjuhtu ja kõige enam uusi nakatunuid tuli Harjumaalt. Arvatakse , et nakatanute arv on ligi tuhat ja kasvab nädala jooksul hüppeliselt. Hetkel on kriis nii testimises kui meditsiiniasutuste suutlikkuses nakatunuid piisavalt kiiresti tuvastada.

Sellest lähtuvalt, paneme teile südamele, et kõik avalikud kogunemised, sh korvpall või jalgpall mängimine staadionil, ühised õppimised või kokkusaamised kellegi kodus, on suur oht teie ja teise inimese tervisele. Inimeste suhtlemisel hoitav distants peaks jääma 1,5m peale, et vältida otsest viiruse kandumist teiste inimesele. Samade esemete puutumine on sama ohtlik ja eeldab kõigilt tihedat kätepesu või kummikinnaste kasutamist, kui pesta pole võimalik (nt poest väljudes viskad kindad prügikasti).

See kõik aitab ohtliku viiruse levikut pidurdada, aga mis veel oluline on, on see, et kui te haigestute mõnda teise haigusesse või saate viga, siis meditsiiniasutustel puudub hetkel suutlikus teid aidata, kuna kogu ressurss on suunatud koroonaviiruse leviku tõkestamisele, SEEGA TULEB HOIDUDA KA KÕIKIDEST TEISTEST HAIGUSTEST JA OLLA KODUS TERVE! See olukord on kõikidele keeruline ja nõuab enesedistsipliini.

Olge targad ja liikuge värskes õhus turvaliselt ja ainult koos oma pereliikmetega! 💪

📍Tähelepanu📍

Seoses Vabariigi valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga läheb Kostivere Kool alates 16. märtsist üle distantsõppele (kaug- ja koduõpe),  õpilased kooli ei tule ning koolibussid ei sõida.

Infot õppimise korralduse kohta saadavad õpetajad jooksvalt Stuudiumi vahendusel.

Stuudiumi konto on kohustuslik nii õpilasele, kui ka lapsevanemale. Tehnilist tuge saab haridustehnoloogilt meiliaadressil virgi.roop@kostivere.edu.ee.

Juhul kui ülesanne on internetipõhine või mõni ülesanne on vaja täita arvutis, on lapsevanemal alternatiivina võimalus tulla kooli väljaprinditud ülesannetele järgi.

Koduõppe juures on olulisim märksõna koostöö kooli ja lapsevanema vahel. Kodus õppides on oluline jälgida, et lapse päevarežiim oleks planeeritud nii, et õppimiseks on oma kindel aeg. Samuti on vajalik lapsevanema poolt üle vaadata, kas vajalikud ülesanded on tehtud. Loomulikult on osa ülesandeid vaja õpetajale ülevaatamiseks saata aga jooksvalt teemade omandamist saab kõige paremini kontrollida siiski lapsevanem.

Saame aru, et tegemist on keerulise olukorraga nii lapsevanema kui ka kooli jaoks, kuid laste heaolu nimel on selline õppekorraldus hetkel parim.

Õpetajad ja koolitöötajad käivad tööl tavapäraselt; töökoosolekud, lastevanemate kohtumised tugispetsialistidega ning lastevanemate koosolekud toimuvad vastavalt eelnevatele kokkulepetele. Kui lapsel on mõni õppevahend kooli ununenud, saab lapsevanem  sellele kokkuleppel klassijuhatajaga järgi tulla.

Paneme südamele, et distantsõppe näol ei ole tegemist koolivaheajaga. Palume lastel olla kodudes, tegeleda õppetööga, vältida rahvarohkeid kohti, kaubanduskeskuste külastamist jms. Jalutuskäik värskes õhus on väga tervitatav.

Kui kellelgi on kavas mõne välisriigi külastus, palume sellest kindlasti teada anda.

Kirjeldatud õppekorraldus kehtib seni, kuni valitsuse poolt on tulnud teistsugune informatsioon.

Mõistvat suhtumist ja püsige terved!

📍COVID-19 leviku ennetamise ja tõkestamise plaan📍

                                                                                                       direktori 26.01.2016 käskkirja nr 1-7/6

                                             Lisa nr 2

         Hädaolukorra lahendamise plaani juurde

COVID-19 leviku ennetamise ja tõkestamise plaan Kostivere Koolis

Antud plaan on koostatud selleks, et tõkestada COVID-19 levimist Kostivere Kooli. Antud plaan lähtub nakkushaiguste levikut ennetamise ja tõrje seadusest, Kostivere Kooli hädaolukorra lahendamise plaanist, Haridus- ja Teadusministeeriumi COVID-19 leviku tõkestamise juhistest ja COVID-19 leviku tõkestamise meetmetest Jõelähtme valla asutustes.

Kostivere Kooli ei ole lubatud külastada inimestel, kelle reisi sihtkoht on olnud piirkonnas, kus levib massiliselt COVID-19 (koroona viirus), õpilastel ja kooli personalil tuleb jääda viiruse 14-päevaseks peiteajaks töötama ning õppima koju!

 1. Kostivere Koolis on moodustatud kriisireguleerimise meeskond:

Direktor

Õppealajuhataja

Majandusjuhataja

Huvijuht

Juhiabi-personalispetsialist

Ööpäevaringselt on telefoni teel kättesaadavad direktor 5166869 ja juhiabi-personalispetsialist 5225094, kes teavitavad ja annavad edaspidiseid juhiseid kooli personalile.

 1. COVID-19 nakkusohu korral tegutsemise kord koolis on järgmine:
  • Juhul, kui koolil on põhjendatud kahtlus, et koolis on viibinud COVID-19 kahtlusega isik ja tegemist võib olla nakkusohuga, siis teavitatakse lapsevanemaid viivitamatult Stuudiumi kontaktide kaudu, Kostivere Kooli kodulehel kostivere.edu.ee ja kõikides gruppides, kus on lastevanemate kontaktid.
  • Klassijuhatajad jagavad õpilastele näomaskid ja annavad neile vajalikud juhised edaspidiseks liikumiseks ja toimimiseks.
  • Klassijuhatajad suunavad õpilased võimalikult kiiresti ning viirusega võimalikult vähe ohustatud teed mööda garderoobi või/ja kooliruumidest välja ja alles siis teavitavad võimalikult kiiresti oma klassi õpilaste vanemaid: telefoni, e-posti või muu kättesaadava sidekanali abil. Sellest lähtuvalt tuleb lastevanematel vaadata üle oma Stuudiumisse kantud andmete õigsus, et oleks võimalik lapsevanemaid ohust ja lapse koju saatmisest teavitada.
  • Kooli kriisireguleerimise meeskonna esindaja teavitab olukorrast häirekeskust, Terviseametit, KOV ja Haridus- ja Teadusministeeriumi vastavaid spetsialiste.
  • Kooli kriisireguleerimise meeskond postitab ja vahendab jooksvat infot kooli kodulehel sotsiaalmeediakanalite ja e-posti vahendusel.
  • Juhul, kui õpilastele või koolipersonalile on vaja osutada meditsiinilist abi, siis kutsub direktor või tema poolt määratud kriisireguleerimise meeskonna liige välja kiirabi.
  • Kriisireguleerimise meeskonna liikmed annavad vajadusel õpilastele nõu ja jälgivad, et õpilased saaksid rahulikult ja võimaikult kiiresti kätte oma riided ja väljuksid koolimajast.
  • Määratud meeskonna liige kutsub välja koolibussid, kes toimetavad õpilased kodupeatustesse. Bussifirmat teavitatakse olemasolevast viiruseohust, et viimased oskaksid ja saaksid bussijuhte viiruse eest kaitsta.
  • Viimasena lahkub koolimajast kooli direktor ja sulgeb kooli sissepääsud.
 1. Koolis on igas klassis kättesaadavad pabertaskurätid ja käte desinfitseerimisvahendid.
 1. COVID-19 kahtluse kohta saab koolile edastada infot e-mailile: terviseinfo@kostivere.edu.ee

Lisa nr 2 „COVID-19 leviku ennetamise ja tõkestamise plaan Kostivere Koolis“ kehtib alates 13.03.2020.

🗣Kõnevõistlus🗣

12. märtsil toimus raamatukogus traditsiooniline 9nda klassi 🗣kõnevõistlus. Võistlusel osalesid kõik üheksanda klassi õpilased, kõnesid hindas žürii.

Eraldi toodi välja kolm noormeest – Joosep, Karut ja Ervin, kes jäid oma kõnedega eriti silma.

Aitäh õpetaja Riinale toreda päeva korraldamise eest.

Vaata pilte SIIT!

📷Virgi Roop

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme