Eripedagoog

Koolivälise nõustamismeeskonna poolt osutatuna eripedagoog`i teenus Kostivere Koolis.

Koolivälise nõustamise meeskonda, mida rahastab kohalik omavalitsus, kuuluvad erinevad lastega töötavad spetsialistid.

Eripedagoog Silvia Laas töötab selle meeskonna liikmena 2020/2021. õppeaastal Kostivere Koolis. Esimesel poolaastal on Silvia koolis teisipäeviti (alates 14.09).

Eripedagoog teenuse eesmärk on toetada õpilaste kognitiivseid funktsioone ja spetsiifilisi õpi ja üldoskusi. Tulenevalt õpilaste vajadusest tegeleb eripedagoog taju-, tähelepanu-, mälu-, mõtlemis- ja keskendumisprotsesside toetamise ja korrigeerimisega ning ka lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskuse arendamisega, kui tavalisest tunniõpetusest nende skuste arendamiseks ei piisa.

Koolivälisesse nõustamismeeskonda kuuluv eripedagoog koostab ka koos õpetajate, lapsevanemate ja teiste spetsialistidega õpilastele individuaalseid õppe- ja/või ainekavasid.

Eripedagoogiga võivad konsulteerida ka lapsevanemad, kuid siisn on vajalik eelnev telefoni või e- kirja teel kokkulepe kokkusaamise aja osas.

Teenust rahastab kohalik omavalitsus ja osutab MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus (www.perenou.ee).

Silvia Laas kontaktid: telefon: 5124458; e- post: laassilvia@hotmail.com

 

NB! Lapsevanemal on vajalik eelnev telefoni või e-kirja teel kokkusaamise aja kooskõlastamine.

Koolis töötava eripedagoogi töö eesmärk on toetada õpilaste kognitiivseid funktsioone ja spetsiifilisi oskusi.

Tulenevalt õpilaste vajadusest tegeleb eripedagoog taju-, tähelepanu-, mälu-, mõtlemis- ja keskendumisprotsesside toetamise ja korrigeerimisega ning ka lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskuse arendamisega.

Eripedagoogiline lähenemine on suunatud õpilastele õppeprotsessist edukogemuse pakkumisele ja õpimotivatsiooni tõstmisele.

Vajadusel koostab eripedagoog koostöös õpetaja, lapsevanema ja teiste spetsialistidega õpilastele individuaalseid õppe- ja/või ainekavasid; juhendab õpetajaid õpilastest lähtuvate õpimeetodit- ja strateegiate rakendamisel.

Eripedagoog teeb koostööd õpetajatega, kuid Tema poole võib oma mure, tähelepanekute ja küsimustega pöörduda ka LAPSEVANEM.

Juhtumipõhiselt kaasab eripedagoog vanemaid, õpetajaid, kooli juhtkonda ning ka teisi väljaspoolt kooli töötavaid spetsialiste.

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme