Kuu: november 2018

TURVALINE KOOL 2018

Tiitli „Turvaline kool 2018” saab Kostivere Kool Jõelähtme vallast.

Neljapäeval, 29. novembril 2018 antakse Kose kultuurikeskuses toimuval „Aasta tegija“ tunnustusüritusel üle tiitel „Turvaline kool 2018“. Sel aastal läheb Harjumaa tervisenõukogu Turvalise kooli komisjoni otsusega tiitel Jõelähtme valda, Kostivere Kooli.

Konkursi eesmärk on tunnustada Harjumaa üldhariduskoolide tööd turvalise õppekeskkonna kujundamisel. Toetada koolide eneseanalüüsi ja tunnustada parimaid turvalise keskkonna tagamise praktikaid. Samuti toetada koolides personali ja õpilaste vaimset ja füüsilist turvalisust ning mõistmist, et ennetustegevus aitab oluliselt vähendada riskikäitumist, väiksemaid ja suuremaid probleeme, tõsisemaid ohuolukordi.

„Turvalise kooli“ konkurss kutsuti ellu Harjumaa erinevate turvalisust tagavate organisatsioonide poolt seitse aastat tagasi. Varasematel aastatel tugineti Maailma Terviseorganisatsiooni praktikale toetuvale hindamistööriistale. Käesolevast aastast muutis hindamiskomisjon konkursile esitatava analüüsi vormi koolisõbralikumaks, eesmärgiga anda asutusele veelgi parem võimalus tuua välja oma tugevused, turvalisust toetavad parimad praktikad ja arenguvajadused. Tänane hindamisvorm annab oluliselt parema pildi ka hindamiskomisjonile tehtud tööst ja puudujääkidest.

Esimest aastat oli võimalik koolil ennast üles seada erinevates kategooriates. Muuhulgas oli võimalik tunnustada kooli „Turvaisikut“ ja head koostööd omavalitsusega. Kostivere Kool tõi komisjonile eraldi välja sotsiaalpedagoog Katrin Mänd ja huvijuht Ranele Raudsoo nimed tugeva panuse eest kooli „meie“ tunde loomisel. Samuti hindab kool väga kõrgelt Jõelähtme valla toetavat suhtumist kooli tegemistesse. „Märksõna, mis kõige paremini iseloomustab meie kooli koostööd väärika Jõelähtme Vallavalitsusega on avatus: iga tõsisem probleem, mida kool iseseisvalt lahendada ei suuda või mis vajaks spetsialistide laiemat ringi, saab omavalitsuse kiire tähelepanu ja vajaliku toetuse. Sama kehtib ka positiivsete tulevikku suunatud projektide ja eesmärkide toetamise kohta“, räägib direktor Olga Saikovskaja.

Tiitli saanud koolile antakse üle rahaline preemia 1500 eurot, „Turvaline kool 2018“ seinaplaat ning võimalus korraldada 2019. aastal suur Turvalisuse päev koolile ja kogukonnale.

„Selle aasta hindamisel arvestas komisjon eelkõige kooli lugu, senist arendustegevust, tegevuste analüüsi ja tervikpilti vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamisel“, rääkis Turvalise kooli komisjoni esimees Kerli Vilk. „Ükski kool ei saa olla lõpuni täiuslik, seepärast antakse auhinnafond üle mitte tehtud töö eest vaid turvalisuse arendustegevuseks selles vallas, milles kool tunneb kõige enam puudust. Kitsaskohad otsustab kool koostöös hoolekogu, õpilaste ja kooli personaliga. Just hea omavaheline koostöö ja õpilaste kaasatus on selle aasta võitja üks suurimaid trumpe, mistõttu oleme kindlad, et Kostivere Kool teeb auhinnafondi kasutamiseks parima valiku“ selgitas Vilk.

„Turvaline kool“ komisjoni kuuluvad Harjumaa Omavalitsuste Liit, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur, Põhja päästekeskus, Maanteeamet, Põhja-Eesti Rajaleidja keskus.

Turvalist kooli on Harjumaal konkursi korras valitud aastast 2012. Kuue aasta jooksul on konkursil osalenud 30 erinevat Harjumaa kooli. Tiitel „Turvaline kool“ on eelnevatel aastatel omistatud Kuusalu Keskkoolile – 2012, Ääsmäe Põhikoolile – 2013, Laulasmaa Koolile – 2014, Saue Gümnaasiumile – 2015 ja Loo Keskkoolile – 2016, Vaida Põhikoolile – 2017

Mardipäev

09. novembril on mardisante oodata! Varuge kommi! 🙂

Mardipäev on tänini elav rahvakalendri tähtpäev. Eeskätt teame seda mardisantide ehk martide ringijooksmise tõttu. Veel 20. sajandi alguses jooksid marti pigem noormehed ja selletõttu on püha seostatud näiteks noorte meeste initsiatsiooniga ehk vastuvõtuga meeste kogukonda. Tüüpilised olid tumedasse riietatud mardid, kelle tulek tõi kaasa viljaõnne. Varem on see olnud päev, mil tuli mõistatada ja mida peeti hingedeajaga kokkukuuluvaks – hinged tulid koju, mardipäev lõpetas hingedeaja. Pika traditsioonis püsimise jooksul on mardikombestik palju muutunud ja sulatanud endasse mitmeid uusi jooni.

Meie 1.-2. klassi õpilased lähevad kell 9.25 lasteaeda marti jooksma. 🙂

Hingedepäev

Hingedepäeva tähistasime raamatukogus mõnusa kontserdiga. Muusikat mängisid muusikakooli lapsed ja vahetekstidega ilmestas kontserti raamatukogu juhataja Kersti! Pilte vaata SIIT!

Soovime ilusat hingedepäeva!

Rahvastepalli võistlused Kiilis

1. novembril esindavad meie 5. klassi tüdrukud Kostivere Kooli Kiilis, kus toimub rahvastepalli võistlus!

Rahvastepalli võistlustel osales kokku 32 Harjumaa kooli. Päeva esimeses mängus pidime tunnistama Kiili Gümnaasiumi paremust,aga tüdrukud olid tublid ja võitlesid! Teises mängus tulid meile vastu naabrid Loo koolist ning tasavägise mängu tulemusena õnnestus meil mäng võita. Järgmises kahes mängus tuli tunnistada Laagri Kooli ja Alavere Kooli paremust. Päeva viimases mängus õnnestus väga tubli ning julge mänguga võita Järveküla Kooli võistkonda, mis andis meile kokkuvõttes tubli 21. koha. Tüdrukud olid tublid ning oskused muutusid iga mänguga paremaks. Võistkonnas mängisid: Talvi Treiberg, Rosenberg Adeele Maria, Laanjõe Anni, Lomp Birgita, Kivikangur Anni Egeli, Rennit Laura, Rahuküla Triin, Ernits Airen Linda. Tubli töö! 🙂

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme