🚲Osale sinilillekampaanias🚲

🚲Kutsume osalema sinilillekampaanias🚲
👉Sinilillekampaania tunnustab tervislikke eluviise ning kutsub ka tänavu läbi tervisespordi andma au neile meestele ja naistele, kes on rahvusvahelistel operatsioonidel seisnud Eesti julgeoleku eest.
👉Seoses riigis valitseva olukorraga 2021. aastal Sinilillejooksusid avaliku üritusena ei toimu. Küll aga on võimalik Sinilillejooksu joosta virtuaalselt, vabalt valitud kohas!
👉Virtuaaljooksul saab osaleda vahemikus 1. aprill kuni 23. aprill.
👉Sellel aastal on võimalus osaleda nii joostes🏃‍♂️ kui ka rattaga🚲 sõites!
NB! Kui osaled antud üritusel, siis tee enda sooritusest pilt ning saada kehalise kasvatuse õpetajale või lisa siia Facebooki postituse kommentaarina 🙂
💙Teeme üheskoos head!💙

🧪PROJEKTINÄDAL🧪

Distantsõpe on täies hoos ja aeg on vahelduseks läheneda õppimisele “teise nurga alt”.
🧪Järgmisel nädalal (29.03 – 01.04) toimub Kostivere Koolis traditsiooniline PROJEKTINÄDAL.
🧪Nädala raames kinnistavad õpilased mitteformaalselt enda valdkonnapõhiseid teadmisi.
🧪Iga päev uus valdkond (Vt. plakateid)
🧪Ülesannete täpsemad juhised saabuvad aegsasti Stuudiumisse.
 
🧪Tegusat toimetamist!🧪

😎II Trimestri Tegijad on selgunud!😎

Mõni aeg tagasi kuulutasime välja konkurssi “Kostivere Kooli II Trimestri Tegija”. Kandidaate sai esitada läbi Google Forms keskkonna.
👉Kokku esitati hulk nominente:
🏵️Uisuväljaku meeskond
🏵️Õpetaja Kadri Lill
🏵️Gerda Sikka
🏵️Annabel Truuveer
🏵️Andreas Alaveer ja Joonas Pääsuke
Tegijate hääletus toimus kogu koolipere seas ja kokkuvõttes sai häälteenamuse (29,1% häältest) 🏆UISUVÄLJAKU MEESKOND🏆, kes hoolitsesid 24/7 selle eest, et kooli hoovis oleks uisuväljaks, kus lastel hea uisutada oleks. Uisuväljaku ehitamisele ja säilitamisele aitasid kaasa meie kehalise kasvatuse õpetajad Karin ja Sören, pikapäevarühma kasvataja Liis, õpilased Bryan ja Joonas ning abiks olid ka Joonase vanemad.
Kostivere Kooli 2020/2021. õppeaasta II trimestri tegijad saavad lisaks au ja kuulsusele preemiaks Apollo kinkekaardid.
III Trimestri Tegija võid olla aga juba SINA!🥳

😎Kostivere Kool otsib “II Trimestri Tegijat”😎

Kostivere Kool otsib 2020/2021. õppeaasta II trimestri tegijat. Kui sina tead kedagi, kes ON tegija, siis anna meile temast hiljemalt 10. MÄRTSIKS teada SIIN

Tegija tunned ära, kui ta vastab mõnele järgnevatest kriteeriumitest:
👉tegelenud heategevuse ja/või vabatahtliku tööga;
👉aktiivne;
👉sõbralik;
👉saavutanud midagi märkimisväärset kohalikul tasandil/ koolis;
👉saavutanud midagi märkimisväärset riiklikul tasandil;
👉abivalmis;
👉jne.

*II Trimestri Tegija kuulutame välja 17. märtsil!

💙🖤🤍Liigume Eesti Vabariigi terviseks💙🖤🤍

👉Tegime vaheajal üleskutse liikuda Eesti Vabariigi terviseks. 💙🖤🤍
👉Liikuma kutsuva BINGO sai Stuudiumi kaudu iga Kostivere Kooli õpilane!🤓
👉Täname kõiki osalejaid: Madli Sikka, Jaagup Sikka, Emma Sepp, Siim Sepp, Joonatan Kaljurand, Joonas Pääsuke, Lisete Treiman, Lauri Gerne ja Olga Saikovskaja.
👉Väikese videolõigu on pannud kokku meie kehalise kasvatuse õpetaja Karin Vassil 🎥

‼️Õppekorraldus alates 1. märtsist‼️

Vastavalt EV Valitsuse otsusele on 1.- 28. märts 5.-8. klass distantsõppel. 9. klass on distantsõppel vähemalt 5. märtsini (kuidas pärast järgmist nädalat edasi, otsustab valitsus teisipäeval). 

👉1.- 4. klass tulevad kooli.

👉Eriklasside kontaktõpe on kohaldatud graafiku alusel arvestades kehtivaid reegleid ja piiranguid. Infot eriklassi graafiku kohta saab klassijuhatajatelt.
👉Toitlustus
Kell 11.05 – 11.25 on 1. ja 2. klassi söögivahetund ning 3. ja 4. klassi õuevahetund (jah, see on lühem).
Kell 12.10. algab 3. ja 4. klassi söögivahetund
Kell 12.20 tulevad sööma eriklassid.
Distantsõppel olevatele klassidele (5.–9. klass) tagatakse koolilõuna samadel alustel kui jaanuaris. Koolilõunapakke saab kätte kooli peaukse juurest kell 12 00 kuni 12.30.
👉Bussid liiguvad tavapärase graafiku alusel.
👉Pikapäevarühm on avatud, 1. ja 2. klass on eraldi.
👉Huviringid toimuvad ainult algklassidele ning klassipõhiselt.
👉2. klassi ujumistunnid toimuvad alates 2. märtsist. Seoses sellega muutub tunniplaan. Muudetud tunniplaani leiate SIIT.
👉Maskid
Tungivalt soovitame kooli siseruumides kanda maski (kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).
Palume lapsevanematel võimalusel soetada lapsele vähemalt kaks korduvkasutatavat maski, et oleks vahetamise võimalus. Kuidas maski korrektselt kanda, millal vahetada jne, saab lugeda SIIT!
Kool tagab vajadusel kõigile ühekordsed maskid. Samuti tagab kool desinfitseerimisvahendite olemasolu.
👉Tahvelarvutid
Kui perel on vajadus laenutada õppetööks koolist tahvelarvuti, palun andke sellest esimesel võimalusel teada aadressil kool@kostivere.edu.ee (klass/õpilase nimi)

👉Distantsõppe vältel kehtivad 5.-9. klassile õppekavas sätestatud reeglid:
E-õppe vältel lähtume 24.11.2020 kehtima hakanud Kostivere Kooli õppekava üldosa punktist 3. Õppekorraldus:
„E-õppe perioodil (k.a. e-õppe päevadel) on juhendatud õppe osakaal suurem, kui iseseisva töö maht. Juhendatud õpe toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja. E-õppe korral kasutavad Kostivere Kooli õpetajad eelnevalt kokkulepitud ning õpilastele õppetöö käigus tutvustatud keskkondi. Kui õpetajal peaks tekkima vajadus uue keskkonna järele, tutvustab ta seda õpilastele enne selle kasutamist.

E-õppe perioodil mängib suurt rolli videotundide graafiku täitmine ja jälgimine. Vähemalt 50% ainetundidest on õpetaja õpilastega kontaktis videosilla abil. Võimalusel on videotunnid nädalapäevade vahel ühtlaselt ära jagatud. Videosillas toimuvate tundide info on õpilastele edastatud hiljemalt eelneval päeval kella 17.00-ks. Kõik e-õppe päeva ülesanded on sisestatud Stuudiumis tunnitööna.
Õpilase päevaülesannete esitamise tähtaeg on tunni toimumise tööpäeva kell 16.00, kui õpetaja pole otsustanud teisiti.“

👉Videotunnid on õpilaste jaoks kohustuslikud. Videotunnis õpilane osaleb ekraanipildiga ja ei lahku enne kui õpetaja on selleks loa andnud.

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme