PISA test

Täna teevad 15 aastased 9nda klassi õpilased PISA testi.

PISA (Program for International Student Assessment) on OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise uuring. Uuring hindab 15-aastaste õpilaste valmisolekut iseseisvaks eluks ehk kui võimekad on õpilased oma koolis omandatud oskuseid ja teadmisi reaalses elus rakendama.

PISA valdkonnad on funktsionaalne lugemine, matemaatika ja loodusteadused.  Uuring toimub iga kolme aasta järel ja igas uuringus on oma põhivaldkond, ülejäänud kahes valdkonnas mõõdetakse õpilaste teadmisi väiksemas mahus. Regulaarselt läbiviidav uuring annab võimaluse jälgida haridusalaseid trende nii Euroopas kui Eestis. 

Aastatel 2000-2015 on toimunud viis PISA uuringut.

Innove koordineerib PISA uuringu läbiviimist Eestis.   

2018. aastal toimub PISA 2018 uuring, mis keskendub funktsionaalsele lugemisoskusele. 

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme