Õppenõukogud

Kostivere Kooli õppenõukogud 2018-2019 õppeaastal:

  • 22.11.2018 Õppenõukogu sekretäri valimine. Koolikorralduslike dokumentide arutelu.
  • 6.06.2019 Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmine, õpilaste tunnustamine.
  • 18.06.2019 Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine. Õpilaste tunnustamine.
  •  29.08.2019 Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisesse klassi üleviimine. 2018/19. õa õppe- ja kasvatustulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine. 2019/20. õa üldtööplaani kinnitamine.

Vaata Riigi Teataja dokumenti “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme