Õppenõukogud

Kostivere Kooli õppenõukogud 2020-2021 õppeaastal:

  • 06.10.2020 – õppenõukogu sekretäri valimine, õppekava lisa “Kostivere Kooli III kooliastme loovtööde koostamise juhend ja kaitsmise kord” muutmine
  • 08.06.2021 – õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine.
  • 15.06.2021 – põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine, õpilaste tunnustamine.
  • 30.08.2021 – 2020/21. õppeaasta õppe- ja kasvatustulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine. 2021/22. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

Vaata Riigi Teataja dokumenti “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord”

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme