TUKI projekt

Projekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks“  ehk lühendatult TUKI ettevalmistav periood on lõppenud ning jõudnud piloteerimise etappi.  Projektis osalevad 6 Ida-Harju omavalitsust, arendades koostöös teenuste rakendamise mudelit, mis aitab ennetada koolist väljalangevuse riski läbi varajase märkamise, sekkumise ning valdkondadeülese koostöö.

Projekti eesmärk on suurema tähelepanu pööramine nendele lastele, kes erinevatel põhjustel (nt kiusamine, õpiraskused, terviseseisund, kodune olukord) võivad koolikohustuse täitmisega raskustesse sattuda. Võrgustikuülese koostöö toetamiseks on lisaks haridusasutuste tugispetsialistidele kaasatud omavalituse lastekaitse- ja  sotsiaaltöötajad ning politsei- ja tervishoiusüsteem.

Koostöömudeli testimise periood kestab 01.09.2023-31.03.2024.

Iga haridusasutus on oma meeskonnaga loonud mudeli, mida hakatakse rakendama sihtrühma toetamiseks. Sihtrühma valikul on lähtutud põhimõttest, et probleemide varajane märkamine ja kiire sekkumine vähendavad tulevikus riske tõsisemate probleemide tekkimisel ning aitavad ennetada koolist väljalangevust.

Jõelähtme vallas on sellest põhimõttest lähtuvalt valitud sihtrühmaks lasteaedade eelkoolieelsete rühmade lapsed  ja koolide esimeste klasside õpilased.

Kostivere Koolis kuuluvad TUKI projekti võrgustikku ja on asutuses piloteerimisperioodi eestvedajateks Liina Ratnik (liina.ratnik@kostivere.edu.ee) ja Arette Kuuseväli (arette.kuusevali@kostivere.edu.ee).

 

Projekti toetajad:

 

Projekti partnerid:

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme