Õpilasesindus

Kostivere Kooli õpilasesinduse eesmärk on:

  • kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi;
  • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
  • järgida ja edendada kooli traditsioone;
  • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
  • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

 

Õpilasesinduse president, haridusminister, blogija – Jarek Terasma, terasma.jarek@gmail.com

Õpilasesinduse asepresident, protokollija, spordiminister, blogija – Nadežda Sergejeva nadja.ser@gmail.com

Haridusministri nõunik – Maria Martmaa

Haridusministri abi – Janelle Palts

Spordiministri nõunik – Sabiine Eliise Nurmse

Spordiministri abi – Jessica Kolesov

Kultuuriminister – Sander Sepp

Kultuuriministri nõunik – Johanna Maria Maripuu

Kultuuriministri abi – Emili Haugas

ÕE liige – Daniel Koruts

 

PÕHIMÄÄRUS

BLOGI

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme