HEV koordinaator

HEV koordinaator – Liina Ratnik korraldab koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õppe ja arengu toetamiseks (nii üldtugi, tugevdatud tugi kui ka eritugi), koordineerib koolivälise võrgustikutöös osalemist, toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, nõustab vanemat ning teeb õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidi pedagoogilisteks eesmärkideks. tööks, kooli pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamisele.

Koordineerib individuaalset arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamist ja vormistamist.

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme