Eelkool

Eelkooli tunnid 2017/2018. õppeaastal toimuvad kolmapäeviti kell 17.00. Esimene kohtumine on 4. oktoobril III korrusel Mari Seppingu koduklassis.

Eelkoolis osalemiseks tuleb täita taotlus ja saata see aadressile kool@kostivere.edu.ee

Eelkoolis:

  • Lapsed tutvuvad ja harjuvad koolimajaga ning õpetajatega;
  • lapsevanemad leiavad tee kooli;
  • teevad koostööd kool ja kodu.

Lastega tegeleb õpetaja Mari Sepping. Vastavalt vajadusele ja võimalustele kasutame ka teiste inimeste abi (näit. muusikaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja).

Ootame lapsevanemate ettepanekuid eelkooli töö paremaks planeerimiseks.

Mida Teie lapsevanemana peate oluliseks lapse arengus, kellega soovite kohtuda?

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme