Eelkool

Eelkooli tunnid 2016/2017. õppeaastal on esmaspäeviti kell 11.00-12.15 III korrusel Tiina Kaasiku koduklassis.

Alates II veerandist hakkab olema 2 eelkooli klassi  ning õppetöö toimub esmaspäeviti kell  11.00 – 12.15. Esimene rühm tuleb kooli 7. novembril kell 11.00 ning teine – 14. novembril  (sealt edasi läheb jälle üle nädala). Kostivere lasteaias käivate laste puhul komplekteerivad rühmad lasteaiaõpetajad.

Eelkoolis osalemiseks tuleb täita taotlus ja saata see aadressile kool@kostivere.edu.ee

Eelkoolis:

  • Lapsed tutvuvad ja harjuvad koolimajaga ning õpetajatega;
  • lapsevanemad leiavad tee kooli;
  • teevad koostööd kool ja kodu.

Lastega tegeleb õpetaja Tiina Kaasik. Vastavalt vajadusele ja võimalustele kasutame ka teiste inimeste abi (näit. muusikaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja).

Ootame lapsevanemate ettepanekuid eelkooli töö paremaks planeerimiseks.

Mida Teie lapsevanemana peate oluliseks lapse arengus, kellega soovite kohtuda?

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme