Missioon

Kostivere Kooli missiooniks on toetada õpilaste kujunemist iseseisvateks, sotsiaalseteks, kaasaegses ühiskonnas toimetulevateks kodanikeks, kes väärtustavad haridust ja hoolivad oma kodukandist.
Kostivere kool © 2015 Frontier Theme