Koolitervishoiutöötaja

Koolitervishoiutöötaja Jana Kilg on majas reedeti kell 8.30 – 10.00.

Kontakt: Rita Sepp, rtsepp@gmail.com, telefon: 53470927

Koolitervishoid on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelevalve ja esmaabi osutamisega.

Kooitervishoiu eesmärk on võimaldada õpilastel omandada tervist edendavat eluviisi ning oskusi saavutada kehaline, vaimne ja sotsiaalne heaolu.

Koolitervishoiu teenuse hulka kuuluvad järgmised õpilasele suunatud individuaalsed tegevused:

a) 1.,3. ja 7. klassi õpilastele tervisekontrolli teostamine, mis koosneb:

 • õendusanamneesist
 • terviseseisundi hindamisest
 • pikkuse ja kaalu mõõtmisest
 • kehamassiindeksi määramisest
 • nägemisteravuse kontrollist
 • vererõhu mõõtmisest
 • naha- ja limaskestade seisundi hindamisest
 • luu- ja lihaskonna seisundi hindamisest

b) Õpilase vanema või seadusliku esindaja kirjalik teavitamine tuvastatud kõrvalekalletest ja nõustamine.

c) Vajadusel õpilase suunamine perearsti või eriarsti konsultatsioonile.

d) Immuniseerimine riikliku kava alusel:

 • 12-13 aastased tüdrukud HPV vaktsiin
 • 7. klassis leetrid, mumps ja punetised
 • 9. klassis difteeria, teetanus, läkaköha.

Tervisehoiutöötaja ülesannete hulka kuulub:
1. Kroonilise haigusega õpilase abistamine
2. Vaimse tervise probleemiga õpilase märkamine
3.Tervist väärtustava eluviisi kujundamine
4.Koostöö erialaspetsialistidega
5.Koostöö lapsevanematega
6. Nakksuhaiguste puhangu kahtluse või puhangu korral nõuetekohaste meetmete rakendamine.

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme