‼️Õppekorraldus alates 1. märtsist‼️

Vastavalt EV Valitsuse otsusele on 1.- 28. märts 5.-8. klass distantsõppel. 9. klass on distantsõppel vähemalt 5. märtsini (kuidas pärast järgmist nädalat edasi, otsustab valitsus teisipäeval). 

👉1.- 4. klass tulevad kooli.

👉Eriklasside kontaktõpe on kohaldatud graafiku alusel arvestades kehtivaid reegleid ja piiranguid. Infot eriklassi graafiku kohta saab klassijuhatajatelt.
👉Toitlustus
Kell 11.05 – 11.25 on 1. ja 2. klassi söögivahetund ning 3. ja 4. klassi õuevahetund (jah, see on lühem).
Kell 12.10. algab 3. ja 4. klassi söögivahetund
Kell 12.20 tulevad sööma eriklassid.
Distantsõppel olevatele klassidele (5.–9. klass) tagatakse koolilõuna samadel alustel kui jaanuaris. Koolilõunapakke saab kätte kooli peaukse juurest kell 12 00 kuni 12.30.
👉Bussid liiguvad tavapärase graafiku alusel.
👉Pikapäevarühm on avatud, 1. ja 2. klass on eraldi.
👉Huviringid toimuvad ainult algklassidele ning klassipõhiselt.
👉2. klassi ujumistunnid toimuvad alates 2. märtsist. Seoses sellega muutub tunniplaan. Muudetud tunniplaani leiate SIIT.
👉Maskid
Tungivalt soovitame kooli siseruumides kanda maski (kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).
Palume lapsevanematel võimalusel soetada lapsele vähemalt kaks korduvkasutatavat maski, et oleks vahetamise võimalus. Kuidas maski korrektselt kanda, millal vahetada jne, saab lugeda SIIT!
Kool tagab vajadusel kõigile ühekordsed maskid. Samuti tagab kool desinfitseerimisvahendite olemasolu.
👉Tahvelarvutid
Kui perel on vajadus laenutada õppetööks koolist tahvelarvuti, palun andke sellest esimesel võimalusel teada aadressil kool@kostivere.edu.ee (klass/õpilase nimi)

👉Distantsõppe vältel kehtivad 5.-9. klassile õppekavas sätestatud reeglid:
E-õppe vältel lähtume 24.11.2020 kehtima hakanud Kostivere Kooli õppekava üldosa punktist 3. Õppekorraldus:
„E-õppe perioodil (k.a. e-õppe päevadel) on juhendatud õppe osakaal suurem, kui iseseisva töö maht. Juhendatud õpe toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja. E-õppe korral kasutavad Kostivere Kooli õpetajad eelnevalt kokkulepitud ning õpilastele õppetöö käigus tutvustatud keskkondi. Kui õpetajal peaks tekkima vajadus uue keskkonna järele, tutvustab ta seda õpilastele enne selle kasutamist.

E-õppe perioodil mängib suurt rolli videotundide graafiku täitmine ja jälgimine. Vähemalt 50% ainetundidest on õpetaja õpilastega kontaktis videosilla abil. Võimalusel on videotunnid nädalapäevade vahel ühtlaselt ära jagatud. Videosillas toimuvate tundide info on õpilastele edastatud hiljemalt eelneval päeval kella 17.00-ks. Kõik e-õppe päeva ülesanded on sisestatud Stuudiumis tunnitööna.
Õpilase päevaülesannete esitamise tähtaeg on tunni toimumise tööpäeva kell 16.00, kui õpetaja pole otsustanud teisiti.“

👉Videotunnid on õpilaste jaoks kohustuslikud. Videotunnis õpilane osaleb ekraanipildiga ja ei lahku enne kui õpetaja on selleks loa andnud.

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme