📍Tähelepanu📍

Seoses Vabariigi valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga läheb Kostivere Kool alates 16. märtsist üle distantsõppele (kaug- ja koduõpe),  õpilased kooli ei tule ning koolibussid ei sõida.

Infot õppimise korralduse kohta saadavad õpetajad jooksvalt Stuudiumi vahendusel.

Stuudiumi konto on kohustuslik nii õpilasele, kui ka lapsevanemale. Tehnilist tuge saab haridustehnoloogilt meiliaadressil virgi.roop@kostivere.edu.ee.

Juhul kui ülesanne on internetipõhine või mõni ülesanne on vaja täita arvutis, on lapsevanemal alternatiivina võimalus tulla kooli väljaprinditud ülesannetele järgi.

Koduõppe juures on olulisim märksõna koostöö kooli ja lapsevanema vahel. Kodus õppides on oluline jälgida, et lapse päevarežiim oleks planeeritud nii, et õppimiseks on oma kindel aeg. Samuti on vajalik lapsevanema poolt üle vaadata, kas vajalikud ülesanded on tehtud. Loomulikult on osa ülesandeid vaja õpetajale ülevaatamiseks saata aga jooksvalt teemade omandamist saab kõige paremini kontrollida siiski lapsevanem.

Saame aru, et tegemist on keerulise olukorraga nii lapsevanema kui ka kooli jaoks, kuid laste heaolu nimel on selline õppekorraldus hetkel parim.

Õpetajad ja koolitöötajad käivad tööl tavapäraselt; töökoosolekud, lastevanemate kohtumised tugispetsialistidega ning lastevanemate koosolekud toimuvad vastavalt eelnevatele kokkulepetele. Kui lapsel on mõni õppevahend kooli ununenud, saab lapsevanem  sellele kokkuleppel klassijuhatajaga järgi tulla.

Paneme südamele, et distantsõppe näol ei ole tegemist koolivaheajaga. Palume lastel olla kodudes, tegeleda õppetööga, vältida rahvarohkeid kohti, kaubanduskeskuste külastamist jms. Jalutuskäik värskes õhus on väga tervitatav.

Kui kellelgi on kavas mõne välisriigi külastus, palume sellest kindlasti teada anda.

Kirjeldatud õppekorraldus kehtib seni, kuni valitsuse poolt on tulnud teistsugune informatsioon.

Mõistvat suhtumist ja püsige terved!

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme