Kuu: veebruar 2021

‼️Õppekorraldus alates 1. märtsist‼️

Vastavalt EV Valitsuse otsusele on 1.- 28. märts 5.-8. klass distantsõppel. 9. klass on distantsõppel vähemalt 5. märtsini (kuidas pärast järgmist nädalat edasi, otsustab valitsus teisipäeval). 

👉1.- 4. klass tulevad kooli.

👉Eriklasside kontaktõpe on kohaldatud graafiku alusel arvestades kehtivaid reegleid ja piiranguid. Infot eriklassi graafiku kohta saab klassijuhatajatelt.
👉Toitlustus
Kell 11.05 – 11.25 on 1. ja 2. klassi söögivahetund ning 3. ja 4. klassi õuevahetund (jah, see on lühem).
Kell 12.10. algab 3. ja 4. klassi söögivahetund
Kell 12.20 tulevad sööma eriklassid.
Distantsõppel olevatele klassidele (5.–9. klass) tagatakse koolilõuna samadel alustel kui jaanuaris. Koolilõunapakke saab kätte kooli peaukse juurest kell 12 00 kuni 12.30.
👉Bussid liiguvad tavapärase graafiku alusel.
👉Pikapäevarühm on avatud, 1. ja 2. klass on eraldi.
👉Huviringid toimuvad ainult algklassidele ning klassipõhiselt.
👉2. klassi ujumistunnid toimuvad alates 2. märtsist. Seoses sellega muutub tunniplaan. Muudetud tunniplaani leiate SIIT.
👉Maskid
Tungivalt soovitame kooli siseruumides kanda maski (kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).
Palume lapsevanematel võimalusel soetada lapsele vähemalt kaks korduvkasutatavat maski, et oleks vahetamise võimalus. Kuidas maski korrektselt kanda, millal vahetada jne, saab lugeda SIIT!
Kool tagab vajadusel kõigile ühekordsed maskid. Samuti tagab kool desinfitseerimisvahendite olemasolu.
👉Tahvelarvutid
Kui perel on vajadus laenutada õppetööks koolist tahvelarvuti, palun andke sellest esimesel võimalusel teada aadressil kool@kostivere.edu.ee (klass/õpilase nimi)

👉Distantsõppe vältel kehtivad 5.-9. klassile õppekavas sätestatud reeglid:
E-õppe vältel lähtume 24.11.2020 kehtima hakanud Kostivere Kooli õppekava üldosa punktist 3. Õppekorraldus:
„E-õppe perioodil (k.a. e-õppe päevadel) on juhendatud õppe osakaal suurem, kui iseseisva töö maht. Juhendatud õpe toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja. E-õppe korral kasutavad Kostivere Kooli õpetajad eelnevalt kokkulepitud ning õpilastele õppetöö käigus tutvustatud keskkondi. Kui õpetajal peaks tekkima vajadus uue keskkonna järele, tutvustab ta seda õpilastele enne selle kasutamist.

E-õppe perioodil mängib suurt rolli videotundide graafiku täitmine ja jälgimine. Vähemalt 50% ainetundidest on õpetaja õpilastega kontaktis videosilla abil. Võimalusel on videotunnid nädalapäevade vahel ühtlaselt ära jagatud. Videosillas toimuvate tundide info on õpilastele edastatud hiljemalt eelneval päeval kella 17.00-ks. Kõik e-õppe päeva ülesanded on sisestatud Stuudiumis tunnitööna.
Õpilase päevaülesannete esitamise tähtaeg on tunni toimumise tööpäeva kell 16.00, kui õpetaja pole otsustanud teisiti.“

👉Videotunnid on õpilaste jaoks kohustuslikud. Videotunnis õpilane osaleb ekraanipildiga ja ei lahku enne kui õpetaja on selleks loa andnud.

❄️Vastlapäev❄️

“Täna liugu laseme, hõissa, meil on vastlad!”
❄️Vastlapäeval toimus meil mitmevõistlus.💪
❄️Neljastes tiimides tuli esmalt tooli-suusa-tõukekelgul üksteist sõidutada ja seejärel lasime samades võistkondades kelgumäelt liugu!
❄️Võistluse võitsid üheksanda klassi poiste tiim “Põrutajad” ja neljanda klassi tüdrukute tiim “Neljanda tüdrukud🥇
❄️Kõik osalejad said suu magusaks ja roosad põsed boonuseks! 😊
❄️Otseloomulikult oli ka lõunasöögiks täna hernesupp ja vastlakuklid🤤
❄️Toredat vastlapäeva kõigile!🤗
*Rohkem pilte näeb kooli Facebookist

🧣Garderoobi konkurss🧣

Algklasside seas toimus eelmisel nädalal viimast korda garderoobi korrasoleku konkurss.👖👠🧦🥾👞🧢🧣
Garderoobid on silmnähtavalt rohkem korras. 🤓 Loodetavasti hoiavad lapsed ka tulevikus korra majas!🤓
Viimase nädala konkursi võitis 2. klass🤗
Auhinnaks said lapsed endale mõnusad suured pastakad. 💫🌛✨🖊
Palju õnne!💛

💖SÕBRANÄDAL💖

Meie 💖SÕBRANÄDAL💖 on selleks aastaks läbi saanud – tegime sõbrapilte (Neid vaata SIIT) ja valisime välja kõige sõbralikumad klassikaaslased.💖

Nüüd on aeg tunnustada ja kaasõpilaste hinnangul kõige sõbralikumad klassikaaslased välja tuua:

💖1. klass – Heete

💖2. klass – Lisete

💖3. klass – Andreas

💖4. klass – Avo Mattias

💖5. klass – Kertu

💖6. klass – Jaagup

💖7. klass – Cardo

💖8. klass – Kristjan

💖9. klass – Johannes

💖Koolitöötajad valisid samuti välja kõige sõbralikuma kolleegi – enim hääli sai kolmanda klassi õpetaja ULVI! 💖

📰Koolilehe uus number! 📰

🔊TÄHELEPANU🔊
👉Meil on hea meel teatada, et 12. veebruaril ilmub sõbrapäeva puhul uus ajalehenumber! 📰🤩
👉Seekordses numbris on lisaks tavapärastele meeleolukatele rubriikidele ka eriti palju õpilaste omaloomingut: esimese ja kolmanda klassi õpilaste kunstitöid, viienda klassi õpilaste meisterdatud lindude söögimajakesi ning üheksandike tehtud ingliskeelseid plakateid. 👀
👉Ajalehe hind on ÜKS EURO, kogu müügitulu läheb ajalehe väljaandmise katteks. 💰💰💰
👉Ajalehte saab osta REEDEL ajaleheringi liikmete käest, kes käivad koolimajas ringi ja pakuvad lehte müügiks. Hiljem saab lehenumbrit osta ka administraatori käest, kuid kõige sobilikum aeg lehe ostmiseks on just sel nädalal, kuna ajaleht on sõbrapäevateemaline.💕
👉Varasemate ajalehenumbritega saad tutvuda SIIN!

📍„Kaitse end ja aita teist” (KEAT)📍

📍10. veebruaril osalevad meie 6. klassi õpilased „Kaitse end ja aita teist” (KEAT) programmis! 🔖
👉„Kaitse end ja aita teist” koolitusprogrammi eesmärk on toetada 6. klasside õpilaste erinevate ohutusvaldkondade teemade omandamist läbi koolides toimuvate koolituste ja õppetegevuse.
👉Koolitusprogrammi läbinud noor oskab aidata teisi nii, et oleks tagatud enda ohutus. Programmi raames käsitletakse koolides järgmisi teemasid: tule-, vee- ja plahvatusohutus, valmisolek hädaolukorraks, küberturvalisus, esmaabi andmine, liiklusohutus ja kohtumine metsloomaga. Laagrites lisanduvad teemadena raudteeohutus ja elektriohutus.
Kostivere kool © 2015 Frontier Theme