Iseseisva õppimise päev! 🤓

3. detsembril on Kostivere Kooli õpilastel iseseisva õppimise päev! 🤓
‼Õpilased juhivad kodus iseseisvalt enda õppeprotsesse.‼
👉Õppimine ja õpetamine peab olema õppijakeskne – see tähendab muuhulgas, et vastutus õppimise eest lasub õppijal. Õppimise seisukohast on kõige olulisem see, mida teeb õppija ning vähem oluline see, mida teeb õpetaja. Õpetaja ülesandeks on korraldada õpikeskkonda viisil, mis võimestaks õppijaid ise eesmärke seadma ja lahendusi leidma. See tõstab õppijate pühendumist õppimisele ning pakub neile rohkem eduelamusi, kui nad tajuvad omaenda eesmärkide saavutamist.
‼Õppija vastutab õppimise eest, seab eesmärgid ja otsib lahendusi.‼
👉Enda tegevuse juhtimine ei viita aga igasugusele õppijapoolsele tegevusele. Oluline on siinjuures see, et õppijad oleksid oma eesmärkidele orienteeritud ning tegutseksid süsteemselt nende saavutamiseks. Näiteks on õppimiseks vajalik aktiveerida oma varasemad teadmised ja neid kriitiliselt hinnata, otsida informatsiooni ja ressursse, arutleda teistega, küsida küsimusi ja oma õppeprotsessi hinnata.

Working at home, coworking space, concept illustration. Young people, man and woman freelancers working on laptops and computers at home. Vector flat style illustration

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme