❗️ÕPPEKORRALDUS❗️

Alates 14. detsembrist kuni 22. detsembrini on Kostivere Kool e-õppel.

👉E-õppe vältel lähtume 24.11.2020 kehtima hakanud Kostivere Kooli õppekava üldosa punktist 3. Õppekorraldus:
„E-õppe perioodil (k.a. e-õppe päevadel) on juhendatud õppe osakaal suurem, kui iseseisva töö maht. Juhendatud õpe toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja. E-õppe korral kasutavad Kostivere Kooli õpetajad eelnevalt kokkulepitud ning õpilastele õppetöö käigus tutvustatud keskkondi. Kui õpetajal peaks tekkima vajadus uue keskkonna järele, tutvustab ta seda õpilastele enne selle kasutamist.
📍E-õppe perioodil mängib suurt rolli videotundide graafiku täitmine ja jälgimine. Vähemalt 50% ainetundidest on õpetaja õpilastega kontaktis videosilla abil. Võimalusel on videotunnid nädalapäevade vahel ühtlaselt ära jagatud. Videosillas toimuvate tundide info on õpilastele edastatud hiljemalt eelneval päeval kella 17.00-ks.
📍Kõik e-õppe päeva ülesanded on sisestatud Stuudiumis tunnitööna.
📍Õpilase päevaülesannete esitamise tähtaeg on tunni toimumise tööpäeva kell 16.00, kui õpetaja pole otsustanud teisiti.“

👉Videotunnid on õpilaste jaoks kohustuslikud. Videotunnis õpilane osaleb ekraanipildiga ja ei lahku enne kui õpetaja on selleks loa andnud.
👉14. – 22. detsember oskusainete (kehaline kasvatus, tööõpetus, kunst, muusika) suhtes videotundide mahu nõue ei kehti, kui aga peaksime jätkama e-õppega jaanuaris, vaatame selle otsuse üle.

NB! 14. – 21. detsember tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanis sätestatud kellaaegadele.  22. detsembril toimuvad klassijuhataja tunnid Zoomi vahendusel.

👉Eriklasside kontaktõpe on kohaldatud graafiku alusel arvestades kehtivaid reegleid ja piiranguid. Infot eriklassi graafiku kohta saab klassijuhatajatelt.
👉Pikapäevarühma ja huviringe ei toimu. Bussid liiguvad tavagraafiku alusel (v.a. 21. – 22. detsember).

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme