Ringid ja treeningud 2017/2018

HUVIRINGID ALUSTAVAD 11. SEPTEMBRIL

Septembri vältel on võimalus käia erinevates ringides tutvumas ringi tegevustega.

Septembri palume teha oma valikud, millistes ringides osalema soovite hakata!

RINGIDE TOIMUMISE AJAD!

Lapsevanematelt ootame laste suunamist ja toetamist huviringides korrapäraselt osalema.
Huvitegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja kooli koostöös.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab huvitegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

 

 

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme