Vastuvõtt I-IX klassi

VASTUVÕTT 1. klassi 2019/2020 õ/a

Esimesse klassi astumiseks saab taotlusi esitada 1. märtsist kuni 30. aprillini kooli juhiabi-personalispetsialistile tööpäeviti 9.00-16.00 või e-posti teel kool@kostivere.edu.ee.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
1. Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia (esitatakse koos taotlusega);
2. Lapse isikut tõendava dokumendi koopia (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi koopia) – esitatakse koos taotlusega;
3. Tervisekaart (esitatakse hiljemalt 20. juuni);
4. Koolivalmidusekaart (koolieelse lasteasutuse õppekava täitnud sisseastuja puhul) – esitatakse hiljemalt 20. juuni;
5. Õpilaspileti pilt (esitatakse hiljemalt 20. juuni).

Kostivere Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Kooli astumise taotlus

Nimekiri 1. klassis vajalikest vahenditest

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme