Logopeed

Logopeed on majas teisipäev, kolmapäev ja neljapäev kell 13.20 – 15.10!

Kontakt:
Ene Romm
ener55@hotmail.com

Kooli õpiabisüsteemis on logopeed õppe- ja kasvatusprotsessi toetav spetsialist. Logopeedilist abi antakse lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele.

Logopeed uurib laste suulise ja kirjaliku kõne arengut ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed. Tundides toimub kõnearendus, lugemisoskuse arendamine ning kirjutamispuuete korrektsioon. Logopeed arvestab lapse individuaalseid iseärasusi ja erivajadusi. Logopeed nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid, teeb koostööd teiste õpiabi spetsialistidega. Ta hindab lapse kõneseisundit aasta jooksul, annab soovitusi ja tagasisidet vanematele ja õpetajatele, testib vajadusel kooliküpsust ning õpioskusi.

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme