Eelkool

Eelkool toimub alates 3.oktoobrist üle nädala kolmapäeviti kell 16.30-18.00. 3.10 kell 16.30 ootame koolimajja lapsi ja kell 17.30 vanemaid, kohtumisel toimub eelkooli

avalduste vastuvõtt ja info jagamine.

Eelkoolis osalemiseks tuleb täita avaldus ja saata see aadressile kool@kostivere.edu.ee

Eelkoolis:

  • Lapsed tutvuvad ja harjuvad koolimajaga ning õpetajatega;
  • lapsevanemad leiavad tee kooli;
  • teevad koostööd kool ja kodu.

Lastega tegeleb õpetaja Kristiine Järve. Vastavalt vajadusele ja võimalustele kasutame ka teiste inimeste abi (näit. muusikaõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja).

Ootame lapsevanemate ettepanekuid eelkooli töö paremaks planeerimiseks.

Mida Teie lapsevanemana peate oluliseks lapse arengus, kellega soovite kohtuda?

Kostivere kool © 2015 Frontier Theme